Kadlecik, zahrady jinak

Návrh zahrady - postup

První konzultace - diskuze o vašich představách a myšlenkách o zahradě

Krátké shrnutí - v dopise a předložení ceny za návrh (při realizaci zdarma)

Průzkum - po schválení ceny za návrh následuje detailní průzkum zahrady

Nákres - předložení náčrtů, diskuze o připadných změnách nebo doplnění

Výkresy a rozpočet - osazovací a realizační plány budoucí zahrady a předložení rozpočtu<<< zpět