Kadlecik, zahrady jinak

Ceník za realizaci zahrady

Cena za realizaci zahrady závisí na mnoha faktorech.

Velký vliv na konečnou cenu má např. stáří a velikost rostlin, nábytek, náročnost stavby, velikost a množství použitých kamenů do jezírka nebo na cesty, použití travních koberců místo výsevu při zakládání trávníku, typ podloží a tím pádem složitost terénních prací, závlaha, objem zeminy přivezené nebo odvezené, velikost jezírka atd.

Realizaci je také možné naplánovat na několik etap dle možností a přání klienta.<<< zpět